Access Bars


Känner du dig utmattad, stressad och orolig eller har du kronisk värk?
Kanske upplever du dig begränsad i ditt liv av ständigt malande negativa tankar.


Eventuella begränsningar som du upplever är oftast kopplade till dina tankar, känslor, sinnesstämningar, förväntningar, idéer, uppfattningar, attityder, slutsatser, dömanden och övertygelser. Alla våra mentala mönster skapar blockeringar, stress, oro, hinder och rädslor.


Att rensa i det mentala inre skapar utrymme för nya möjligheter och upplevelser.


Access Bars är en unik energibehandling som gör dig fullständigt avslappnad och lugn under tiden ditt mentala inre storstädas för ökad energi och livsglädje. En lätt systematisk beröring av punkter på huvudet frigör blockeringar och hjälper dig att släppa mönster som hindrar dig från att leva ditt liv i balans. Efter en behandling kan du känna dig mer balanserad och lugn, då det skapats mer utrymme för harmoni, lycka & glädje. I sämsta fall upplever du behandlingen som att ta emot en skön avkopplande massage och i bäst fall en livsförändring efter att blockerade energiflöden släpper.


Access Bars är en fördelaktig behandling där man sett goda resultat vid stress, oro, ångest, rädslor, kronisk värk, sömnproblem, utmattning och depression.

Är du intresserad av vad en access bars behandling skulle ge dig?


Mer information finns under mina tjänster.