4655-83-trce_default

Celestin


Celestin har en hög energi med balanserande verkan för kreativ hantering av livets flöde.

Den höjer vår medvetenhet, skärper våra sinnen och ökar vår förmåga att uttrycka oss.

Den ger oss klarhet och ett mentalt lugn. Mycket bra att använda vid meditation då den öppnar upp för änglakontakt och budskap.

Celestit är användbar för att rena auran och är även en stark healingsten.

Celestin kan också hjälpa dig om du har svårt att sova.
Placera gärna ut celestin i hemmet för ren och hög energi.


Chakra: Främst Tredje Ögat/Pannchakra och Kronchakra