Falköga

Falköga


Falköga har en lätt, hög och fri energi som hjälper dig att vara närvarande och att se ur ett högre perspektiv. Den ger dig perspektiv, klarseende, insikt och en större medvetenhet så att du kan se bortom det uppenbara. Den får dig att förstå att det finns en högre mening med allt.

En kraftfull energi för självförståelsen och självacceptans som även lugnar, minskar stress och hjälper mot rädslor och fobier.


Chakra: Tredje Ögat/Pannachakra