Hematit

Hematit

Balans och jämvikt.
Hematiten kan kallas intellektets eller sinnets sten och har kraftigt jordande och stabiliserande egenskaper. Den är lugnande, avstressande, skyddande och stärker problemlösning. Den transformerar negativ energi till positiv energi. Den hjälper oss att komma ner på jorden och ”sortera ut” saker i våra tankar. 
Magnetisk hematit  har störst jordande egenskaper och ger dessutom positiva hälsoeffekter genom ökad blodcirkulation och förbättrat syreupptag.


Chakra: Rot/Baschakra