284092643_728278555108761_538888843785247531_n

Bergkristall


Den kraftfullaste healingstenen av alla. Den skapar energi, mod och uthållighet. Den är harmonisk och öppnar upp för det goda och positiva. Den skapar balans mellan Yin och Yang, den renar, balanserar och tar bort negativa energier.

Bergskristallen är mycket bra tillsammans med andra stenar då bergskristallen förstärker andra stenars energier.

Energin symboliserar klarhet, vakenhet och balans.

Bergskristallen sägs vara en länk mellan de himmelska stjärnornas energi och våra själar. Bergkristallens energi symboliserar harmoni, balans och synkronicitet. Den sägs traditionellt harmonisera och sammanlänka tankar, känslor och medvetande med universums existentiella kraft och den har använts i andliga, vetenskapliga och läkande syften i många kulturer världen över. Hjälper dig på din andliga utvecklingsresa. Det sägs att bergkristallen kan transformera, förstärka, fokusera och balansera energi.

Bergkristall med spets kan rikta energin dit du vill.


Chakra: Alla chakran