17973-45-sl1zoruplvinm

Zoisit med rubin

Zoisit ger dig kraft tillbaka när du känner dig tömd och hjälper dig att sätta fokus på det som känns viktigt.
Förstärker och ökar den personliga livskraften och energin.
Hjälper dig att inse ditt värde och din potential.

Zoisit med rubin sägs öka den sexuella lusten.


Chakra: Rot/Baschakra Hjärtchakra och Tredje Ögat/Pannchakra