Obsidian svart
Obsidian snöflinge
Obsidia regnbåge

Obsedian

Obsidian finns av många olika varianter. Svart, Guld, Snöflinge, Regnbågsobsedian
Obsidian är en jordande och beskyddande sten som stärker ditt självförtroende, väcker din lust och dina begär. Den samlar dina tankar och hjälper dig att fokusera på det som är viktigt.
Den lugnande och balanserande energin hos obsidian stärker vår närvaro och förmåga att vila i oss själva. Den tar emot och absorberar hysteri och nervositet. Hjälper dig att bearbeta sorg, förlust, uppbrått eller separation. Skyddar bäraren från hot, negativitet och energitjuvar. Guldobsidian väcker din lust och dina begär och tar dig bort från förminskande tankar om dig själv. Energin från obsidian är antidepressiv.

Obsidian har också en förmåga att ta sig in i mörkret inom dig och ta upp negativ energi och känslomässiga trauman till ytan som behöver bearbetas.


Chakra: Rot/Baschakra, Sakral/Sexual/Bukchakra, Solarplexus och Pannchakra