Kalcit grön
Kalcit rosa
Kalcit gul
Kalcit orange

Kalcit i olika färger med olika egenskaper

Grön Kalcit
en hjärtats sten för harmoni och balans. Den rengör och förstärker din och rummets energi.
Chakra: Hjärtchakra


Rosa Kalcit
är en sten för hjärtchakrat och den hjälper oss att befria oss från känslomönster som uppstått ur ångest, sorg och smärta. Den hjälper oss att bearbeta trauman. Den helar hjärtat och hjälper oss att öppna upp för villkorslös kärlek.
Chakra: Hjärtchakra


Gul Kalcit
ger kraft, glädje, spontanitet och själsäkerhet. Den motverkar stress och rädsla. Gul kalcit löser upp blockeringar i ditt solarplexus.
Chakra: Solarplexus


Orange Kalcit
renar och energisätter de nedre chakrorna, speciellt bukchakrat. Balanserar känslor och är en visdomens sten i samband med ansvar. Ökar din kreativitet, sexualitet, själförtroende och självkänsla. Den lockar till lekfullhet.
Chakra: Sakral/Sexual/Bukchakra och Solarplexus